กลับหน้าแรก  :  ติดต่อเรา  :  ใบประกาศเกียรตินิยม  :  โชว์พระ  :  ผู้ดูแล  :  รูปทางร้าน


วัตถุมงคล
เหรียญรัชกาล ที่ ๕ วัดพระธาตุ
เหรียญรัชกาลที่ ๕ วัดพระธาตุ ( นครศรี ฯ )
สร้างปี พ.ศ 2537 เนื้อโลหะ
ที่ระลึกในการบูรณะ ปลียอดทองคำ
พระบรมธาตุเจดย์ ขนาด 3 ซ.ม ครับ

ราคา 250 บาท


เหรียญรัชกาลที่ 5 ที่ระลึก
ในการบูรณะปลียอดทองคำพระบรมธาตุเจดีย์
นครศรีธรรมราช พ.ศ 2537
สภาพสวย กะไหล่ทอง
เหรียญใหญ่ 800 บาท
เหรียญเล็ก 400 บาท
20-11-2013 Views: 13343


วัตถุมงคล

    20-11-2013
  • เหรียญรัชกาล ที่ ๕ วัดพระธาตุ


 
  ไม่สงวนลิขสิทธิ์ แก้ไขปรับปรุงจาก SMEweb เวอร์ชั่น: 1.3b
ศูนย์พระเครื่องอิติสุคะโต อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช โทร 08-9868-2945