กลับหน้าแรก  :  ติดต่อเรา  :  ใบประกาศเกียรตินิยม  :  โชว์พระ  :  ผู้ดูแล  :  รูปทางร้าน

วัตถุมงคล
พ่อท่านหมื่น วัดปากเนตร
พ่อท่านหมื่น วัดปากเนตร (วัดไตรสุวรรณาราม)
หรือหลวงพ่อพุทธจำเริญรักษ์
อ.ปากพนัง จ.นครศร๊ฯ
รุ่นแรก สร้างปี พ.ศ 2525
บูชาแล้วครับ
06-04-2017 Views: 7936


วัตถุมงคล

    06-04-2017
  • พ่อท่านหมื่น วัดปากเนตร


 
  ไม่สงวนลิขสิทธิ์ แก้ไขปรับปรุงจาก SMEweb เวอร์ชั่น: 1.3b
ศูนย์พระเครื่องอิติสุคะโต อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช โทร 08-9868-2945